Co diagnozuje test? TalentReflect™ to narzędzie diagnostyczne określające naturalne silne strony osoby badanej. Łączy samoocenę oraz feedback 360 stopni. Oceniany zaprasza 5 innych osób, które opiniują sposób działania i zachowania osoby ocenianej.


Pobierz przykładowy raport Zobacz
wersję
demo
Co diagnozuje test? SCM jest narzędziem łączącym ewaluację w oparciu o metodykę Success Case Method z multimedialną formą follow-up szkoleniowego. Narzędzie ocenia, czy konkretne umiejętności nabyte na szkoleniu zostały wykorzystane z wymiernym sukcesem.
Narzędzie jest wstępem do pogłębionych wywiadów indywidualnych (pełni funkcję przesiewową).Pobierz przykładowy raport Zobacz
wersję
demoCo diagnozuje test? TEAM PLUS diagnozuje jakość pracy zespołowej ocenianej przez wszystkich jej członków. Raport opisuje 10 wymiarów efektywności zespołowej na skali plus / minus (co posiada badany zespół, czego mu brakuje). Badanie jest anonimowe, a jego wyniki są analizowane zbiorczo. Pobierz przykładowy raport Zobacz
wersję
demo