Projekt jest adresowany do firm, które chcą zarządzać ludźmi w modelu ask zamiast tell. Obejmuje zarówno umiejętności, jak prowadzić rozmowy coachingowe, jak również procesy, które powodują, że te rozmowy się odbywają. Projekt jest bardzo dobrze odbierany w siłach sprzedaży jako coaching sprzedażowy.

 

 

(…) Wyjątkowo profesjonalni, solidni i otwarci ludzie, tak jak i ich szkolenia. Na tych warsztatach zdobyłem ogrom przydatnej wiedzy i jeszcze więcej zdolności. Nauczyłem się wielu bardzo przydatnych rzeczy, które z powodzeniem stosuję w codziennej pracy, a przede wszystkim tego jak je dalej rozwijać.
Wspaniała atmosfera jaką stwarzają podczas swoich sesji trenerskich pozwala licznym i różnym od siebie grupom przyswoić trudny materiał z bardzo dobrym skutkiem. (…) 

Z podziękowaniem za kawał dobrego coachingu
Kamil Sim, menedżer ds. obsługi Klienta
Deutsche Bank PBC S.A.

 

Drukujdrukuj tą stronę

Wspieramy naszych Klientów w planowaniu rozwoju pracowników poprzez autorski program DC. Assesorzy to wysokiej klasy konsultanci z doświadczeniem menedżerskim – wiemy, że aby dobrze ocenić kompetencje, należy zapewnić najlepszych oceniających.

 

 

(…) Mam przyjemność współpracować z firmą Westhill Consulting przy realizacji projektu doradczego DEVELOPMENT CENTER – pierwszy etap indywidualnego programu rozwojowego (High Potential). Konsultanci firmy Westhill od 2006 roku wspierają nas w projekcie DC.
Szczególnie cenimy firmę za ciągłe doskonalenie procesu – z roku na rok sesje są inne, układ ćwiczeń i zadań jest rozwijany i stale dopasowywany do aktualnej sytuacji firmy. Treść zadań jest nieszablonowa(…) 

Magdalena Okoń, Dyrektor Personalny
Kimball Electronics Poland

 

Drukujdrukuj tą stronę

Porządkując lub rozwijając proces on-boardingu dajemy dostęp do najlepszych rynkowych praktyk wprowadzania pracownika w miejsce pracy. Rozwijamy proces w oparciu o koncepcję grywalizacji – zastosowania mechaniki gier w biznesie.


Cele projektu to wdrożenie pracowników w taki sposób, żeby:

 

Prezentacja Pecha Kucha WITAJ W FIRMIE… I CO DALEJ?

 

Drukuj

Jesteśmy świadomi, jaką pozytywną siłą może być dla firmy grupa Trenerów Wewnętrznych. Przygotowaliśmy dla Państwa pomysły działań wspierających tą grupę:

 

Fragment szkolenia Train-the-Trainers dla trenerów wewnętrznych DB SCHENKER

 

Download
Model kompetencji Trenera Wewnętrznego

Drukuj
Drukuj tą stronę

KMS

W czasie naszych szkoleń uczymy menedżerów jak wykorzystywać narzędzia coachingu w pracy z podwładnymi. Uczymy menedżerów jak analizować potencjał pracowników i odkrywać ich silne strony. Jak zarządzać pracownikiem dobierając zadania i sposób ich wykonywania do indywidualnych predyspozycji pracownika.

 

(…)Szkolenie w pełni pozwoliło mi usystematyzować i pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania zespołem. Zdobytą wiedzę wykorzystam z pewnością w pracy! Fajna, miła atmosfera. Prowadzący potrafili zintegrować zespół.(…)

 

Beata Ślemp
PGNiG SA, Kierownik Działu Kontrolingu

 

Drukuj
Drukuj tą stronę

 

Rozwijając kompetencje managerskie dbamy o ciągłość działań. Chcemy, by równie dużo działo się przed, pomiędzy i po modułach szkoleniowych, jak w czasie samych szkoleń. Jesteśmy świadomi, że więcej energii należy włożyć we wdrożenie nowych umiejętności, niż w samo szkolenie.

 

 

Opinia uczestnika  Akademii Managera - dyrektora kontrolingu PGNiG

Temat zarządzania zmianą jest zarówno elementem Akademii Managera, jak również osobnym modułem szkoleniowym. Doskonale przydaje się w czasie wdrażania projektów doradczych.
Dzięki temu mamy pewność, że nastąpi realny i trwały efekt w organizacji przygotowanej na zmianę.

 

 

(…)mamy przyjemność współpracować z firmą Westhill Consulting w obszarze wsparcia firmy YES BIŻUTERIA we wdrożeniu sytemu ERP.
Konsultanci wspierali nas poprzez działania szkoleniowe Analiza sytuacji w kontekście wdrażania projektu ERP. Spotkanie warsztatowe z zespołem projektowym i kadrą zarządzającą obejmowało zarówno aspekty zarządzania procesem zmiany (planowania komunikacji, współpracy z głównymi interesariuszami projektu) oraz intensywne wsparcie doradcze -analizę przedprojektową w metodologii Diagramu Rybich Ości, spotkań doradczych przed i po szkoleniu (…)

Agnieszka Żak, Starszy Specjalista do spraw szkoleń i rekrutacji
YES Biżuteria Sp. z o.o.

Praca z zarządami jest niezwykłym aspektem naszej pracy doradczej. Szukając odpowiedzi na pytanie, co jest najważniejsze dla naszej organizacji odważnie pytamy: czy te najważniejsze rzeczy są tak samo ważne i zrozumiałe dla reszty firmy?

 

(…)zrealizowaliśmy z firmą Westhill projekt coachingu strategicznego dla kadry zarządzającej Ministerstwa Skarbu Państwa. Projekt obejmuje sesje grupowe oraz sesje indywidualne i ma na celu zwiększenie efektywności menedżerskiej i koncentracji działań wokół celów strategicznych. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy, co zaowocowało rozwinięciem projektu o kolejny etap (…)

Magdalena Kobos
z-ca dyrektora Biuro Komunikacji Społecznej Ministerstwo Skarbu Państwa

Są momenty, gdy odpowiedzią na wyzwania w Twoim zespole nie będzie szkolenie integracyjne, ale coaching zespołowy. Otwarta rozmowa moderowana przez doświadczonego coacha pomoże Wam rozwinąć dokładnie te obszary współpracy zespołowej, które są najważniejsze dla Waszego rozwoju jako grupy roboczej, zespołu menedżerskiego czy projektowego.

teamcoaching

Powyższy program odpowiada na potrzeby zespołów obsługi Klienta, którzy chcą wzmocnić swoje standardy pracy. Chcą posłuchać głosu Klientów – czego oczekują, co ich drażni, co lubią, a czego nie akceptują.

 

 

Fragment rozmowy w oddziale banku – Pigułka Wiedzy „Analiza Potrzeb”

 

Jest to zaawansowany program szkoleniowy skierowany do doświadczonych pracowników oraz dla kadry zarządzającej.

 

 

Budowanie relacji – Pigułka inspiracji

Programy EIS for IT™ I jego odpowiednik dla działu HR to nasze licencjonowane produkty dotyczące obsługi Klienta wewnętrznego. Są skierowane do działów wewnętrznych, które chcą ujednolicić, wymiernie podwyższyć oraz utrzymać wysoki poziom Obsługi Klientów Wewnętrznych.


Cel nadrzędny EIS IT © oraz EIS HR © to najwyższa jakość Obsługi Klienta Wewnętrznego jako standard w dziale. Sam dział jest postrzegany przez inne komórki organizacji jako partner w biznesie, dział wsparcia, dobrze i zrozumiale się komunikujący.

Program EIS © odpowiada na trzy główne problemy organizacyjne:

 


(…) projekt EIS for HR nie był standardowym szkoleniem. Był to interaktywny warsztat, z elementami wyszukanej teorii, prowadzony w sposób oddziaływujący bezpośrednio na emocje uczestników, trafiający do ich świadomości, którego pozytywne efekty można było zaobserwować w późniejszych zachowaniach uczestników w rzeczywistych sytuacjach biznesowych.
(…) pracownicy Departamentu IT brali udział w projekcie EIS for IT- budowania relacji z klientami wewnętrznymi. Obie grupy posiadały różne potrzeby rozwojowe, jak również odmienną specyfikę pracy. W obu przypadkach warsztaty zakończyły się sukcesem: zarówno satysfakcją i uznaniem dla prowadzących ze strony uczestników, jak również efektywnym wykorzystywaniem przyswojonej wiedzy, a przede wszystkim umiejętności, w praktyce(…)

Ksenia Gabriel
Partner Biznesowy HR, Polpharma SA

Z licznych badań jakości obsługi Klienta niezmiennie wynika brak rzetelnej i autentycznej analizy potrzeb. Jednocześnie powitanie w czym mogę pomóc? jest odbierane jako sztuczne i manipulacyjne. Czym jest sprzedaż doradcza? Jak sprzedawać produkty i usługi w duchu Odkryj się?

 

 

INTRO projektu FAIR SERVICE banku BPH – materiał dla zarządu Banku

Jaki jest naturalny styl prezentera? Chcemy go wzmocnić. Jego autentyczność będzie jego siłą. To zwiększa jego wiarygodność w oczach Klienta, a co za tym idzie, skuteczność. Widzieliśmy setki dobrych prezentacji, jednocześnie wiemy, że nawet ciekawy temat można przedstawić nudno.

 

Wiarygodność osobista - pigułka inspiracji

Coraz więcej Contact Center pracuje ze szczególnie wymagającymi grupami Klientów. Przykładem tego jest obsługa Klienta angielskojęzycznego.
Kluczem do utrzymania wysokiej jakości również w tym obszarze jest nie tylko znajomość języka, ale przede wszystkim poczucie kompetencji, świadomość, że wiem jak pomóc Klientowi i potrafię to zrobić.
Przygotowany przez nas program poprzez angażującą formułę i intensywną pracę podczas szkolenia i poza nim pozwala osiągnąć pożądany efekt: konsultantów gotowych pomóc najbardziej wymagającym Klientom. Program opiera się o autorski model G4 ™


(…) Przygotowując projekt dla Contact Center banku BPH mieliśmy cel podniesienia jakości obsługi Klientów anglojęzycznych. Wyzwaniem było wypracowanie wspólnego modelu, pasującego zarówno do wielu sytuacji po stronie Klienta, jak i różnego poziomu językowego po stronie konsultantów. Opracowaliśmy model, który nie tylko wykorzystaliśmy podczas warsztatów szkoleniowych, ale również jest wykorzystywany przez coachów do dalszej regularnej pracy z konsultantami Contact Center. Uczestnicy ocenili projekt entuzjastycznie, doceniając poziom interaktywności warsztatów, dopasowanie do specyfiki własnej pracy oraz zaadresowanie nie tylko kompetencji językowych, ale ich własnych obaw i barier jakie pojawiają się w kontaktach z anglojęzycznymi Klientami.


Arkadiusz Siechowicz
Menedżer projektu
BUILDING SELF-CONFIDENCE IN DEALING WITH ENGLISH SPEAKING CLIENTS dla Banku BPH S.A.

Prospekting

SID

NPS

Analizując sposób, w jaki firmy mogą podchodzić do kwestii obsługi Klienta, wyodrębniliśmy cztery możliwe poziomy. Tak powstała koncepcja LEVEL UP™. Każda firma znajduje się na jednym z tych poziomów i każdej firmie powinno zależeć, by w najbliższym czasie znaleźć się choćby jeden poziom wyżej.

Zobacz model:

 

 

Specjalizujemy się w tworzeniu Standardów Obsługi Klienta, które działają. Ich skuteczność wynika z tego, że są:

 

 

(...) Celem projektu było stałe podnoszenie jakości obsługi Klienta poprzez wdrożenie Standardów Obsługi. Współpracę z Westhill oceniamy jako bardzo udaną.

Opracowanie i drożenie koncepcji projektu oceniam jako bardzo udane. Polecam współpracę wszystkim firmom, które chcą budować partnerskie relacje z Klientami i pracownikami (...)

 

Dyrektor Departamentu Bankowości Detalicznej Deutsche Bank
Monika Szlosek

Opracowanie Księgi Standardów to pierwszy krok. Najważniejszy, lecz niewystarczający. Analizując nasze wspólne projekty z Klientami, którzy odnieśli sukces (stały wzrost wyników w rankingach Jakości Obsługi, Laury Jakości Obsługi Klienta) rekomendujemy działania wdrażające.

(...) firma Westhill z sukcesem zrealizowała projekt „BUMERANG” dla sieci placówek partnerskich Domu Finansowego QS. Projekt obejmował:

(...) na szczególne wyróżnienie zasługuje niezwykle fachowe wsparcie w procesie komunikowania zmian (...)

Dyrektor Pionu Marketingu i Rozwoju Domu Finansowego QS
Justyna Świeżyńska

Grupa coachów w Twojej firmie potrzebuje wsparcia superwizyjnego. Naprawdę tego potrzebuje – spotyka się w każdej rozmowie z trudnościami komunikacyjnymi, rozwojowymi, psychologicznymi, manipulacyjnymi. To trudna rola, którą warto wspierać poprzez superwizję.

 

(...)W projekcie superwizji coachów, poza wiedzą teoretyczną, poznaniem technik oraz narzędzi coachingu i zarządzania nasze sesje zawierały również to co dla mnie jest najważniejsze: praktykę. Wiele ćwiczeń, symulacji coachingów oraz rozmów z pracownikami pozwoliło mi na sprawniejsze wejście świat coacha. Dzięki naszym spotkaniom, które były w pełni dopasowane do moich potrzeb i osobowości, poznałam swoje mocne strony oraz obszary do doskonalenia, a także otrzymałam wiele cennych wskazówek, które pomagają mi w codziennej pracy. Każda sesja była dla mnie inspiracją do dalszych działań i rozwoju.
 

Aneta Chlebos
Centrum Obsługi Klienta DB SCHENKERinfo
Contact Centre`s Supervisor

 

Drukuj

drukuj tą stronę

Menadżerowie projektów